Projektrummet är en e-tjänst för aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor som ansöker om EU-medel från Europeiska socialfonden. Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Har ditt företag eller din organisation redan blivit beviljad stöd kan du även ansöka om utbetalningar här.

Hur söker jag EU-medel?

Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. Utlysningarna finns på ESF-rådets webbplats, uppdelade efter nio geografiska områden: åtta regioner samt en nationell nivå.

Kontakta ditt lokala regionkontor

Har du frågor som berör din ansökan, ditt projekt eller aktuell utlysning kontaktar du ditt regionkontor.

Samtliga kontor nås även via vår telefonväxel på 020-33 33 90.

Kontakta teknisk support

Har du övriga frågor eller problem kopplat till projektrummet? Vill du ge förslag på hur projektrummet kan förbättras? Skriv till vår projektrumssupport projektrummet@esf.se

Vi bemannar supporten kontorstid 08:00-16:30.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Vi stödjer främst webbläsarna Chrome, Firefox och Edge, med skärmläsarna Chromevox och NVDA. Vi kan inte garantera fullständig funktionalitet för andra webb- eller skärmläsare än de som nämnts ovan.